Gebondenheid

Uitverkocht
€ 470,00

geaard op vaste grond beweeg en 

bewoon ons statig ons erfdeel onder

die uitspansel

verknogte verbondenheid neig ons

hunkerend na mekaar

vorm ons trop

’n veilige kudde waar ons verskans

geborge by mekaar skuil

by mekaar bly swerm teen die 

onbegrip van die andersoortiges

 

so koester ons mekaar

gedryf deur oeroue instink

waar ons veilig geanker voel

om geslyp die wyshede oor geslagte

heen oor te dra

 

Christa Etschmaier