Die Hoëveld

€ 350,00

In die Hoëveld, waar dit oop is en die hemel wyd daarbo,
Waar kuddes waaigras huppel oor die veld,
Waar ‘n mens nog vry kan asemhaal en aan ‘n God
kan glo.
Inspirasie van ‘n gedeelte van ‘n gedig deur Toon van den Heever.